Yurt dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 5043
Ekli “Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

YURTDIŞINDA DAİMİ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personeli bakımından, 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ve bilmesi gereken yabancı diller arasında Arapça dili de yer alır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir