Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan genelgede, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, bulunduğu iklim şartlarına uyumlu, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli altyapı ve üstyapısı bulunan ve ortak kullanım alanlarının oluşturulması valiliklerin koordinesinde gerçekleştirilecek. 

Genelgede, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerin sağlık hizmetleri için yapılan yeni düzenlemede işçilerin ve ailelerinin aşılamalarının takibi, bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin faaliyetler periyodik olarak yürütülecek.

Ayrıca mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde ise yeterli sayıda sağlık personelinin istihdam edileceği belirtildi.

‘ÖĞRENCİLERİN KAYIPLARI TELAFİ EĞİTİMLER İLE GİDERİLECEK’

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri tarafından eğitim imkanlarından faydalandırılacağı belirtilen açıklamada, il milli eğitim müdürlüklerince, çocukların daimi ikametgahlarındaki okullarına döndüklerinde öğrenme kayıplarına yönelik telafi eğitimlerinin yapılacağı ve geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler için oluşturulan merkezlerin, çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.

Eğitim çağındaki çocukların eğitimlerini devam ettirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönerge-genelge hükümleri uygulanırken, ayrıca çocukların okul kıyafetleri ve malzemelerinin sağlanmasının valiliklerce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla temin edilecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKLARA DÜZENLEME

İşçileri taşıyan karayolu araçlarının, 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmamaları sağlanacağı ifade edilen genelgede, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mevsimlik tarım işçilerinin göç dönemlerinde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla göç alan ve göç veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak.

‘İL-İLÇE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK’

Genelgede, mevsimlik tarım işçisi gönderen ve alan her il ve ilçede, mülki idare amirinin başkanlığında o ildeki ve ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile muhtarlar, işçi, tarım aracısı ve işveren (toprak sahibi/işleten) temsilcilerinin katılımı ile “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu” oluşturulacağı açıklandı.

Bu kurulların her dönem başında mevsimlik tarım işçilerinin iş koşullarına ilişkin çalışmalar yapacağı belirtildi.

Ayrıca bu kurullar, aracılar ile işverenler veya doğrudan işçiler ile işverenler arasında sözleşme yapılması için gerekli tedbirleri alacağı ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesini temin edecek

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK

İlgili bakan yardımcılarından oluşan ‘Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulacak. Oluşturulacak kurulda gerek görülmesi halinde, mevsimlik tarım işçilerinin daimi ikamet illerinin ve yoğun olarak çalıştıkları illerin valileri ile ilgili taraflar ve akademisyenler Kurul’a davet edilecek. Yılda en az bir kez toplanacak olan kurul, mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili ulusal politikanın belirlenmesi, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, valiliklerce bu Genelge kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi hakkında çalışmalar yürütecek. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir