Bir bilim insanının cevabı: Bütün balıklar yakalanırsa okyanuslara ne olur?

Böylelikle balıkların kendi ekosistemlerinde her türlü rolü yerine getirerek çevrelerindeki diğer organizmaların yaşamını desteklediğini söyledi. Eğer bir gün ortadan kaybolsalardı okyanus çok farklı görünürdü.

Yiyecek olarak balık
Balıklar, okyanus ekosistemlerinde hem yırtıcı hem de av olarak önemli bir rol oynamaktadır. Okyanuslarda ve karasal ekosistemlerde insanlar da dahil olmak üzere binlerce tür balıkla beslenir. Mercan kayalığı ekosistemlerinde küçük balıklar, daha büyük balıklar ve diğer deniz hayvanları tarafından yenir. Bu, küçük balıkların besin zincirinin temelini oluşturduğu anlamına gelir; daha büyük balıklar ve diğer canlılar için enerji sağlarlar.

Suyun dışında pek çok kuş, memeli ve sürüngen balıkla beslenir ve önemli bir protein kaynağı olarak balıklara güvenir. Kara bitkileri bile balıkların varlığından faydalanabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Kıyısı’nda, denizde geçen yıllardan sonra küçük derelere dönen somon balığı, besin maddelerini taşıyan bir taşıma bandı görevi görüyor. Somon balığı yalnızca kendisini yakalayan ayılar gibi hayvanlarla değil, aynı zamanda akarsuların sınırındaki bitkilerle de beslenir.
Araştırmalar, bazı bitkilerin nitrojen ihtiyacının %70’ini nehir kıyılarında veya yakınında ölen somonlardan aldığını gösterdi.
İnsanlar aynı zamanda besin kaynağı olarak da balığa bağımlıdır. Balık ve diğer deniz ürünleri yaklaşık 3 milyar insan için önemli bir protein kaynağıdır. İnsanlık binlerce yıldır dünyanın her yerinde balık yemiş ve avlamıştır.

Balıklar yaşam alanlarını koruyor

Bilim insanına göre balık, yiyecekten daha fazlasıdır. Balıklar kendi besinlerini besledikleri için diğer organizmalar için önemli bir yaşam alanı oluşturabilir ve koruyabilirler. Mercan kayalığı ekosistemlerinde otçul balıklar, sürekli olarak algleri yiyerek alglerin büyümesini kontrol eder. Bu otçulların veya otçul balıkların yardımı olmadan, algler hızla büyüyüp mercanları boğarak etkili bir şekilde öldürecektir.

Otçul balıkların bir türü olan papağan balığı doğrudan mercanlarla beslenir. İlk bakışta bu durum mercanlara zararlı gibi görünebilir ancak papağan balıklarının otlatılması aslında mercan kolonisinin büyüme hızını artırabilir. Papağan balığı dışkısının mercanlar için özellikle besleyici olduğu kanıtlanmıştır. Papağan balığı dışkıları da güzel beyaz kumlu plajların bir parçasıdır.
Diğer balıklar diğer hayvanlar için yaşam alanı oluşturur ve beslenirken kumu karıştırarak çevreyi etkiler. Kumu hareket ettirerek kumda saklanan ve diğer hayvanların yiyebileceği küçük organizmaları ortaya çıkarırlar.

Okyanuslarda birçok balık türü yaşasa da birçok habitatta varlıkları hissedilebilmektedir. Yiyecek ve barınma açısından kendilerine bağımlı olan organizmaların yaşamlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilirler. Balık olmasaydı, Dünya yavaş yavaş güzel beyaz kumlu plajlarını kaybederdi, mercan kayalığı ekosistemleri alglerle kaplanırdı, birçok insanın yiyeceği tükenirdi ve gezegenin en muhteşem canlılarından bazılarını kaybederdik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir